Udskriv

Markvildtlag

Skrevet af Claus Poulsen on 15. september 2013.

Her vil der løbende komme information om det markvildtlav der er oprettet på arealerne omkring Vrensted

Lavet omfattet pt. ca 1.700 ha. tilhørende en bred kreds af lodsejere i området. På arealerne, der er omfattet af lavet, vil der løbende blive foretaget optællingen af markvildt (agerhøs og harer), således udviklilngen kan følges. Lodejerne der har arealer omfattet af lavet, kan få vejledning omkring etablering af vildtvenlige områder, herunder adgang til frø til udsåning.

I forbindelse med arbejdet i markvildtlaget er der via indtægter fra markvildtprøver anskaffet:

  • Lokkekrager
  • Skade/kragefælde
  • Rævefælde

Låne af ovenstående kan ske ved henvendelse til Kim på tlf. 23 10 85 50 eller mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Kim kan ligeledes svare på spørgsmål om de aktiviteter, der er i laget.

 

Der kan finde mere info om markvildtlav på: http://www.jaegerforbundet.dk/page1593.aspx

Se i øvrigt nedenstående:

Maj og juni 2016, Regulering af rågeunger:

I forbindelse med arbejdet i Løkken/Vrensted Markvildtlag har der været indhentet reguleringstilladelse til regulering af rågeunger i den rågekoloni der har etableret sig i Skøttrup. Kolonien er ikke mere end tre år gammel, men har på den korte tide nået et antal på op over 400 fugle i ynglesæsonen. Det store antal råger er en gene for lodsejere og naboer, samt det arbejde der forsøges løftes i Markvildtlaget. Derfor indhentede vi, i samarbejde med den lodsejer der har rågekolonien på sin jord, reguleringstilladelse på rågeunger via Naturstyrelsen. Tilladelsen blev givet og vi valgte at lave to åbne reguleringer, hvor alle via jagtforeningen kunne deltage. Derudover blev der uddelt tilladelser til dem der var med på den første fælles regulering. Da det var første gang vi regulerede i kolonien forsøgte vi at i første omgang at finde en balance i trafikken. Bl.a. ville vi ikke forstyrre den 16. maj m.m.

Alligevel har vi afslutningsvis kunne indberette 131 regulerede rågeunger.

Selve reguleringen foregår med salonriffel. Det er en hyggelig og social form for jagt. Jeg skriver jagt, da spændingen og evnerne med rifflen giver samme glæde, som egentligt jagt med riffel. Kolonien og forstyrrelsen i området er minimal, da salonrifflen ikke giver megen lyd fra sig. Vi havde køer gående omkring os og de var tilnærmelsesvis bare lidt nysgerrige. Rågeungerne skydes uden for reden imens de sidder på en gren og venter på mad. Afstanden er på ikke ret meget mere end 15-20 meter. Vi vil selvfølgelig forsøge at indhente samme reguleringstilladelse næste år og håber dermed vi igen kan tilbyde vores medlemmer et par hyggelige dage med rågeregulering i 2017.


Lørdag den 5. april 2014, Nyhedsbrev:

I løbet af foråret har der været flere aktiviteter inden for rammerne af Løkken/Vrensted Markvildtlag.

De indhentede reguleringstilladelser på krage og skade er blevet udnyttet. Ud over lokale jægere, så har vi fået kontakt med et par entusiaster på krage/skade regulering, som har hjulpet os med at udnytte lagets reguleringstilladelser. Dette vil fortsætte indtil den 15. april. Efter den dato skal der indberettes, hvor mange krager og skader det er blevet til. Indberetningen skal Kim nok tage sig af.

Det blev ikke til nogen ræv på de to gravjagt/reguleringer vi afholdte i februar måned. Men vi fik en god status på de kunstgrave der er i området. Heri ligger der en smule sommerarbejde, da et par stykker kræver lidt reparation.

Vi fik afviklet to tællinger på agerhøns med stående jagthunde. Den sidste blev udnyttet, som en markprøve. Erfarne hundefolk fra hele Nordjylland værdsætter vores tiltag og roser vores flotte terræner, noget som vi skal være stolte af. Markprøven havde endda besøg helt fra Sverige og den blev en stor succes. Ud af 18 hunde fik 10 præmieringer, hvilket er 10 succesfulde situationer, hvor hunden har haft stand for fugl og derudover har vist gode evner inden for arbejdet generelt. Resultatet er langt over gennemsnittet og det var tydeligt at alle var glade for prøven. Markprøven bidrog endvidere med 600,- kr. til laget, som er blevet brugt til at købe 12 lokkekrager. Disse er til fri benyttelse for dem der skulle have lyst og tid til hjælp med krage/skade reguleringen. De vil blive administreret igennem jagtforeningen.

Vi var så heldige, at den ene dommer på markprøven også er koordinator for bl.a. markprøver under Danmarks Jægerforbund (DJ). Han spurgte direkte om vi var interesseret i at hjælpe DJ med at afholde en markprøve. Det er noget, som vi skal overveje, da der under DJ er sat 600,- kr. pr. hold til terrængiverne og i vores tilfælde er det til laget. Da laget sagtens kan klare en prøve med to hold vil det betyde et tilskud i laget, som der eksempelvis kan købes fælder, fodertønder eller lign for.

Samlet over de to tællinger er der observeret ca. 20 par agerhøns, hvoraf nogle godt kunne være gengangere. Derudover 12 harer, men disse er der flere af og et bedre overblik vil vi først få igennem den tælling, hvor vi kører rundt om aftenen og lyser med lygte da det er her harerne er mest aktive. En del fasaner og rigtigt meget råvildt blev der også talt. Resultatet er registreret under www.vildtobs.dk

På denne hjemmeside kan alle observationer placeres og derfor kan alle bidrage. Derfor skulle i se agerhøns, da må i meget gerne skrive til Kim på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med information om tid, sted og antal. Dette vil hjælpe utroligt meget i kortlægningen af agerhøns i området over tid. På den måde kan vi forhåbentligt få bedre indblik i, hvilke par der får kyllinger på vingerne, samt hvilke der ikke gør og måske derfra få svar på, hvorfor de ikke gør.

Vi har også fået en kontakt på Fynbo Foods i Vrå. Disse har tønder i overskud fra produktionen. Tønderne kan vi afhente efter behov og vil kunne bidrage, som foderdepot til lagets fodertønder. Ideen er her, at der ved en fodertønde kan stå en depottønde ved siden af, som er fyldt med foder. Når så man af en eller anden grund er ude i terrænet, så er det meget lettere og fylde fodertønde efter uden der skal slæbes for meget frem og tilbage. Dette er selvfølgelig kun en løsning hos de lodsejere der stiller foder til rådighed. Kontakt os gerne, hvis det har interesse.

Vi har stadig nogle frøblandinger til rådighed, såfremt der skulle være behov for dette.

Vi har også stadig mulighed for at trække på vores konsulent i Danmarks Jægerforbund Anders Jensen, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Han vil kunne fortælle om de tiltag, som lodsejer kan gøre for at skabe nogle muligheder for agerhønen og haren. I er altid velkomne til at kontakte ham.

De to nemmeste tiltag har jeg lagt ind, som eksempel nedenfor. Begge eksempler giver fødemuligheder for vildtet og lader man det stå et år, så er det også gode rede muligheder. Der skal egentligt ikke meget til for at gøre en forskel. Et hjørne, som i forvejen er svært at kommer til på 10 gange 10 meter er også en forskel.

Er der en brun plet i marken grundet for megen vand over vinteren, så kan en sådan også være det sted, hvor kyllinger og harekillinger kan ligge og tørre sig. Måske der alligevel skal bruges for mange ressourcer for at så en plet om, så lader man den ligge har den en stor værdi for markens dyr og fugle.

Overordnet set er der sket en del her i foråret. Alt er sket uden for jagtsæsonen og i den periode, hvor både marker og natur ikke bliver belastet af aktiviteterne (Bortset fra de krager og skader der forhåbentligt er blevet reguleret). Nu er der ikke meget andet end at lade agerhøne mor få et tørt forår og sommer til sine kyllinger, samt at vi holder gårdkatten på gården og væk fra harekillingen der ligger i græsset.

Tirsdag den 25. februar 2014, Nyhedsbrev:

Omkring den her tid er laget cirka et år gammelt og det er kommet særdeles godt igang. Der har ikke været langt fra tanke til handling. Med et areal på over 2000 hektar der er sammenhængende og der til hørende aftaler med over 30 lodsejere og interessenter, da kan vi alle være stolte over at kunne bidrage til Naturstyrelsens overordnede plan med Markvildtlag over hele Danmark.

Laget har lagt sig under rammerne af Løkken/Vrensted Jagtforening, hvilket giver god mening. Projektet med Markvildtlag er i høj grad styret og støttet via Danmarks Jægerforbund. Herigennem får laget allerede støtte via en konsulent, som har været meget hjælpsom i etableringen af vores lag.

I efteråret 2013 fik vi afholdt vores første tællinger på agerhøns og harer. Tællingerne er en kontinuerlig proces og fortsætter hver forår og efterår.

Dette forår vil i kunne se tælling af agerhøns med stående hunde torsdag den 6. marts.

Derudover vil der blive afholdt en markprøve for stående hunde lørdag den 29. marts, hvori der også vil foregå tælling.

Tællingen/Markprøven foregår meget lempeligt for marken. Der vil kun blive gået på markerne en gang på dagen og alle harer, agerhøns, råvildt og fasaner, som bliver observeret vil blive registreret. Dette er et vigtigt element i markvildtlaget.

Vi har også haft to reguleringsjagter på ræv her i februar måned. Dette har udelukkende været med en gravgående hund og i de kunst/naturgrave vi kender til inden for lagets grænser. Vi fandt ingen ræve, men havde sikker kontakt til et par grævlinge, som efter et par ordvekslinger med hunden fik lov til at sove videre. Har du problem med en ræv, mink eller lign. på din ejendom, så er der mulighed for, at vi eventuelt kan sætte en fælde op såfremt i ønsker hjælp med dette.

Bare skriv eller ring til os, så kan vi tage en snak om dette.

Vi har indhentet en del reguleringstilladelser på krager og skader. Det betyder at der frem til den 15. april kan forekomme regulering af disse to fugle hos de lodsejere der har givet tilladelse til dette.

Der er også etableret en enkel naturstribe.

Alt i alt er der sket en mase og dette i lagets spæde start.

 

Onsdag den 15. januar 2014:

 

På bestyrelsesmøde blev det besluttet at nedsætte et udvalg, der skal tegne markvildtlavet, personerne er:

      Kim Geisler Kristensen
      Michael Mejlholm
      Niels Jørgen Mejlholm

 

Tirsdag den 3. december 2013. 

Indbydelse sendt til lodsejere i markvildtlavet:

Tak for I har taget imod tilbuddet om at være med i lavet. Det er blevet et stort sammenhængende område, og vi håber det bliver til gavn for alle, både natur, dyr og personer.

Vi vil derfor gerne invitere jer til et fælles møde tirsdag den 3.december 2013, kl. 19,00 i ”Jægerhuset” Bådstedhedevej 32 B i Vrensted, hvor vi giver en orientering om hvor langs vi er kommet, og hvor vi gerne skulle bevæge os hen, for at gavne den fælles sag: Bedre betingelser for markvildtet. Samt resultaterne fra de første tællinger af agerhøns og harer.

Markvildtkonsulent Anders Rishøj Jensen fra Danmarks Jægerforbund vil være til stede og have et indlæg, samt svare på evt. spørgsmål og give gode råd om, hvordan den enkelte kan bidrage til bedre forhold for vildtet. Lavet har også modtaget en portion frø til forskellige formål, som I kan få til såning senere.

Vi kunne også godt tænke os, at der blev valgt nogle lodsejere, der vil være med i et udvalg, til at varetage de fremtidige opgaver.

Da det hele er på frivillig basis, er det vigtig, at der kan samarbejdes om formålet, så mød frem og vær med til at komme godt i gang, til gavn for fremtiden.

 

Lørdag den 31. august 2013.

Den første optælling blev foretaget af hunde fra KJS (Klubben for Jagthunde uden Specialklub).

Ved optællingen blev der set 5 agerhøns og ca. 20-25 harer.