Udskriv

Revirer

”Thøgerslund”

Menighedsrådet i Vrensted har gennem utallige år stillet jagten i Thøgerslund til rådighed for foreningens medlemmer. Skoven der er meget alsidig, består af områder med høje graner, områder med løvtræer samt flere lysninger efter stormfald.

 

Skoven anvendes både til fællesjagter og bukkejagt. Stiger og tårn til brug i bukkejagten er markeret med rødt, bemærk at markeringerne kan være lidt forskellige fra den fysiske placering.

 

Som tak for menighedsrådets store velvillighed, hjælper foreningen med pasning af skoven fx etablering af nyplantninger, udtyndning af træer mv.

 

 

”Bikube-arealet”

Området er beliggende syd for Løkken og grænser op til Løkken Golf Klubs baner, Ferieområdet Nordenlys samt Nybæk Plantage. Jagten lejes af Hjørring Kommune og et byggeselskab.

 

Området anvendes både til fællesjagter og bukkejagt. Stiger til brug i bukkejagten er markeret med rødt, bemærk at markeringerne kan være lidt forskellige fra den fysiske placering. NYT NYT - i bukkejagten 2015 er den østligste stige flyttet ca. 30 meter mod øst ift. nedenstående billede!