Nyt fra bestyrelsen

Udskriv

Andejagt i Nybæk Enge

Skrevet af Claus Poulsen on Fredag, 31. august 2018 19:30.

Der vil igen være mulighed for andejagt i Nybæk Enge.
Prisen er 50, kr. pr. jæger pr. gang.
Indbetales på på foreningens konto i Nordjyske Bank: 9033 1514406576
Vildt tilfalder skytten
.Ønsker man at benytte sig af dette kontaktes Kim Geisler Kristensen på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , messenger eller 23108550.
Ud over jagtloven skal følges skal Jagtforeningen have kontrol på antal jagter i området. Derfor skal Kim orienteres inden jagt og efter jagt.
Knæk og Bræk

Udskriv

Regler for pürshjagt på foreningens arealer i 2018

Skrevet af Claus Poulsen on Lørdag, 06. marts 2010 13:32.

De medlemmer, der ikke har mulighed for fremmøde i Jægerhuset mandag den 23. april kl. 19.00, har også mulighed for at købe bukkelodder ved at:

  1. Indbetale 100 kr. for hvert ønsket lod på foreningens konto i Nordjyske Bank: 9033 1514406576, så de fremgår af foreningens senest på ovenstående mødetidspunkt.
  2. Sende mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , med oplysning om navn og mobilnr., samt fordeling af de ønskede lodder på foreningens revirer. Dokumentation for gyldigt jagttegn kan ligeledes fremsendes til foranstående mailadresse eller via MMS til 22 78 58 90. Desuden kan der oplyses eventuelle datoer, som ønskes byttet, hvis de bliver tildelt ved lodtrækningen (det skal understreges, at hvis ingen ønsker at bytte datoer, er den tildelte dato gældende).

Lidt praktisk information

De forudbetalte lodder vil indgå i lodtrækningen på samme vilkår, som ønskerne fra de medlemmer, der møder op ved salget den 23. april.

Der sælges maksimalt 20 bukkelodder til hvert af foreningens revirer. Først trækkes der lod om én dato pr. medlem, hvorefter medlemmer med ønske om yderligere ét lod trækker lod igen.

Jagten i Thøgerslund skal ske enten som morgen eller aften pürsh – altså kun én pürsh. På Bikubearealet er der udelukkende tilladt morgenpürsh fra solopgang og til kl. 8.00.

Eventuelle spørgsmål omkring bukkelodderne kan stilles til Torben Larsen på 20 47 31 60 eller 23 73 18 52 - bedst efter kl. 17.

I øvrigt henvises til nedenstående regler:

- 1 -
Hvert af foreningens medlemmer kan købe op til to
bukkelodder til hver af foreningens arealer. Dog kræves der ét års medlemskab
af foreningen for at købe bukkelodder, undtaget herfra er dog nyjægere.
Datoerne for medlemmernes enkelte pürsh fastsættes ved salget. Forinden købet
skal der fremvises gyldigt jagttegn, ligesom foreningskontingentet skal være
betalt
.

- 2 -
Bukkelodderne sælges på én af bestyrelsen programsat dato.

- 3 -
De medlemmer der har købt bukkeloddder, må maksimalt afskyde én buk, på foreningens arealer i alt.

- 4 -
På hvert af foreningens arealer må der maksimalt afskydes to bukke. Hvis kvoten opbruges, vil de resterende pürsh blive aflyst. Bestyrelsens kontaktperson kontakter de pågældende medlemmer.

- 5 -
I tilfælde af anskydning vil det blive anset som en nedlagt buk. Hvorfor der skal betales herfor. Desuden medgår ”bukken” i den fastsatte kvote.

- 6 -
Bukkelodder kan byttes mellem foreningens medlemmer, hvis bestyrelsens kontaktperson oplyses herom, inden de enkelte pürsh finder sted. Dog må ingen medlemmer opnå mere end to pürsh på hvert revir.

- 7 -
Solgte bukkelodder refunderes ikke, ej heller i tilfælde af aflyste pürsh eller ved nedlagt vildt.

- 8 -
Alle afgivne skud skal rapporteres til bestyrelsens kontaktperson.

- 9 -
Der må udelukkende drives jagt fra de hochsitze/stiger foreningen har opsat på revirerne.

- 10 -
Afgives der skud til én buk, og den ikke findes forendt efter højst en time, har medlemmet pligt til at rekvirerer en schweisshund, der afgør, om der er tale om anskydning eller forbiskud. Medlemmet betaler selv for eftersøgningen.

- 11 -
Bestyrelsen opfordrer til, at der afskydes gaffelbukke over ørehøjde eller seksendere. Skytterne er forpligtet til at købe nedlagte bukke af foreningen til en pris af 600 kr. Skydes der spidsbuk eller gaffelbuk under ørehøjde er prisen 1.000 kr. Nyjægere har dog ingen restriktioner i forhold til afskydning af spidsbukke og gaffelbukke under ørehøjde. Ørehøjde er fastsat til 12 cm. fra underkanten af rosenkransen.

- 12 -
Betaling for nedlagte bukke skal ske efter senest 5 hverdage ved overførsel til foreningens konto i Nordjyske Bank 9033 1514406576.

- 13 -
Hvis nærværende regler og/eller almindelige regler omkring sikkerhed og etik overtrædes, kan bestyrelsen fratage medlemmet retten til pürshjagt på foreningens arealer. I tilfælde hvor disse regler ikke er dækkende, er medlemmet forpligtet til at følge bestyrelsens anvisning i de enkelte tilfælde. 

- 14 -
Reglerne fastsættes af jagtforeningens bestyrelse, og kan ændres efter dennes ønske.